Lei ut areal på din eiendom til solkraft

Når du leier ut areal til Differ Energy kan du oppnå bedre utnyttelse av skog og utmarksområder og få en langsiktig og stabil inntektskilde.

Differ Energy håndterer alt det praktiske rundt godkjenninger og utbygging. Du beholder kontrollen over landområdet ditt.

På denne måten bidrar du også til å gjøre landet vårt grønnere med fornybar energi.

Kontakt oss For et tilbud

Ønsker du å leie ut til produksjon av solkraft?

Du får en forutsigbar og stabil inntekt over 30-40 år, samtidig som du bidrar til rimelig, fornybar og miljøvennlig energi.

Differ Energy ordner alt det praktiske med søknader, tillatelser, finansiering bygging og drift


Kontakt oss

Informasjon om solenergi

Generell informasjon om solenergi

(se klyngen)

Kontakt oss

Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Etterspørselen etter elektrisk energi øker

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.


Kontakt oss

Sjekk om ditt landområde egner seg for solkraft

De fleste områder kan være interessante, men i utgangspunktet bør landområdet ha en størrelse over 60 dekar, være relativt flatt og gjerne vendt mot sør. Utmark og skog er godt egnet, mens dyrket mark dessverre ikke er egnet. Består grunnforholdene av mye fjell vil det kunne bli krevende og dyrt å bygge solkraftanlegget.

Rimelig nærhet til eksisterende el-nett er en forutsetning.

Vi gjør en uforpliktende vurdering av ditt område når du kontakter oss..

Kontakt oss

Fra idé til ferdig installert solcelleanlegg

1
Vi vurderer bygningen og taket ditt

Vurdering av beliggenhet og solforhold for landområdet ditt

Avsjekk med netteier og kommune

Avtale mellom landeier og Differ Energy

2
Vi foretar prosjektering

Utreding av prosjektet

Søknad og behandling av konsesjon

Prosjektering og finansiering

Avtale om salg av strøm

3
Vi ferdigstiller solcelleanlegget

Vi monterer solkraftverket på taket ditt

Vi drifter og vedlikeholder solkraftverket

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kontakt oss

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kontakt oss

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kontakt oss

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kontakt oss

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kontakt oss

Leie areal

Du får en forutsigbar og stabil inntekt over 30-40 år, samtidig som du bidrar til rimelig, fornybar og miljøvennlig energi.

Differ Energy ordner alt det praktiske med søknader, tillatelser, finansiering bygging og drift


Informasjon om solenergi

Generell informasjon om solenergi

(se klyngen)

Solenergi i Norge

Etterspørselen etter elektrisk energi øker

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.


Sjekk ditt landområde

De fleste områder kan være interessante, men i utgangspunktet bør landområdet ha en størrelse over 60 dekar, være relativt flatt og gjerne vendt mot sør. Utmark og skog er godt egnet, mens dyrket mark dessverre ikke er egnet. Består grunnforholdene av mye fjell vil det kunne bli krevende og dyrt å bygge solkraftanlegget.

Rimelig nærhet til eksisterende el-nett er en forutsetning.

Vi gjør en uforpliktende vurdering av ditt område når du kontakter oss..

Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.