Differ Energy

– en ledende utvikler og leverandør av solkraftanlegg

Jump to content
Differ Energy har søkt om konsesjon for et solkraftverk på Magnormoen
Nyhet

Differ Energy har søkt om konsesjon for et solkraftverk på Magnormoen

Differ Energy vil bygge solkraftverket på et 80 dekar stort areal ved Magnormoen

Les mer
Umoe investerer i Differ Energy
Nyhet

Umoe investerer i Differ Energy

Umoe AS går inn som medeier i Differ Energy. Investeringen finansierer Differ Energys vekst de neste årene.

Les mer

Vi utvikler og bygger bakkemonterte solkraftanlegg

Differ Energy er en total-leverandør for utvikling, prosjektering, bygging og drift av solkraftanlegg.

Utvikling av solkraftanlegg

Differ Energy håndterer alle prosjektutviklingsprosesser fra identifisering av egnet område til alt det praktiske med prosjektering, søknader og tillatelser, innkjøp av utstyr, bygging, samt drift og vedlikehold av solkraftanlegg.

Bygging av solkraftanlegg

Vi sørger for optimalt teknisk design og engineering av solkraftanlegget, samt innkjøp av alt ustyr, bygging og igangsettelse av solkraftanlegget.

Drift og vedlikehold

Når anlegget er satt i drift, vil Differ Energy sikre optimal kommersiell og teknisk drift samt vedlikehold av anlegget.

Eksperter på solenergi

Våre ansatte brenner for fornybar energi. Vi analyserer forholdene og setter sammen den mest effektive løsningen.

Kontakt oss
Vi utvikler og bygger bakkemonterte solkraftanlegg

Vi kan levere nøkkelferdig solkraftanlegg til ditt næringsbygg

Vi i Differ Energy har lang erfaring med solkraftanlegg på næringsbygg inkludert detaljerte analyser og optimalisering av teknologi, design og størrelse på solkraftanlegget.

Vi gjør alt fra forstudie til ferdig prosjektering, leveranse og montering samt drift og vedlikehold av solkraftanlegget på ditt næringsbygg.

Vi kan vise til flere prosjektreferanser hvor vi har designet, optimalisert og bygget nøkkelferdige solkraftanlegg på næringsbygg, slik at balansen mellom produksjon, eget forbruk og eksport til nettet blir best mulig.

Vi kan levere nøkkelferdig solkraftanlegg til ditt næringsbygg

Ønsker du å leie ut ditt landområde til solkraftanlegg?

Hvis du eier et landområde, eller du vet om et landområde som kan være egnet til solkraftanlegg - da vil vi gjerne snakke med deg!

Hvis du velger å leie ut ditt landområde til oss, vil du få en forutsigbar, sikker og stabil inntekt over 30-40 år, samtidig som du bidrar med rimelig, fornybar og miljøvennlig energi.

Et bakkemontert solkraftanlegg kan etablers med meget små natur-inngrep og er et reversibelt tiltak. I tillegg kan området benyttes til å bidra til økt bio-mangfold og/eller sauebeite mens solkraftanlegget er i drift.


Ta kontakt for en uforpliktende prat!
Ønsker du å leie ut ditt landområde til solkraftanlegg?

Fordeler med solkraftanlegg på næringsbygg

Installer solkraftanlegg på ditt næringsbygg, et enkelt tiltak som gir stor klimagevinst samt mange andre positive aspekter som:

  • Solkraftanlegg på taket vil høyst sannsynlig redusere dine strøm og nettleie kostnader
  • Vi gir deg et solkraftanlegg tilpasset byggets forbruksmønster - der overskytende strøm selges til netteier.
  • Solkraftanlegg produserer grønn, kortreist og rimelig strøm, til en forutsigbar pris.
  • Solkraftanlegg øker verdien på næringsbygget ditt
Kontakt oss
Fordeler med solkraftanlegg på næringsbygg

Kjøp grønn strøm på langsiktig avtale (PPA)

Solenergi gir deg langsiktig, rimelig og forutsigbar pris på en andel av strømforbruket ditt. Solenergi er miljøvennlig og viser dine kunder at du og dine ansatte er samfunnsbevisste og tar miljøet på alvor. Har du et strømforbruk over 0,5 GWh årlig vil også strøm fra et bakkemontert solkraftanlegg kunne være interessant for deg.

Ta kontakt, så finner vi sammen ut hva som er mulig og gir deg et tilbud på en langsiktig strømavtale (10 – 30 år) med fast pris.

Differ Energy ordner alt det praktiske med søknader, tillatelser, finansiering, bygging og drift av solkrafanlegget.

Kontakt oss for et godt tilbud
Kjøp grønn strøm på langsiktig avtale (PPA)

Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Etterspørselen etter fornybar energi er økende.

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare.

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig.

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.

Kontakt oss
Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Differ Energy, en kunnskapsrik og erfaren samarbeidspartner

Kunnskap
Vi brenner for fornybar energi og det grønne skiftet. Vi setter sammen den mest energieffektive løsningen for deg!
Erfaring
Vi har erfaring fra både internasjonal og nasjonal utvikling og bygging av solkraftanlegg.
Innovasjon
Vår erfaring og våre partnere sørger for at vi alltid er oppdatert på det nyeste innen bransjen og teknologi!
Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.