Differ Energy

– en ledende norsk solenergiutvikler

En kunnskapsrik og erfaren solenergi utvikler

Kunnskap
Håkon fyller inn her
Erfaring
Håkon fyller inn her
Innovasjon
Håkon fyller inn her

Ønsker du å leie ut til produksjon av solkraft?

Du får en forutsigbar og stabil inntekt over 30-40 år, samtidig som du bidrar til rimelig, fornybar og miljøvennlig energi.

Differ Energy ordner alt det praktiske med søknader, tillatelser, finansiering bygging og drift


Kontakt oss

Installér solcelleanlegg på ditt næringsbygg

Hvorfor:

  • Grønt skifte
  • ESG-score
  • Stønader
  • Pris
  • Miljøbidrag
Kontakt oss

Vi bygger bakkebaserte solkraftverk

Differ Energy er eksperter på utvikling av effektive solkraftverk.

Eksperter på solenergi

Våre eksperter brenner for fornybar energi. Vi analyserer forholdene og setter sammen de mest energieffektive løsningene.

Utvikling av solcelleparker

Differ Energy håndterer alt det praktiske med planlegging, søknader, finansiering og bygging av anlegget

Drift og vedlikehold

Når anlegget er oppe og kjører sørger vi for kommersiell og teknisk drift samt vedlikehold.

Kjøp grønn strøm til fastpris

Solenergi gir deg langsiktig, rimelig  og forutsigbar pris på en andel av strømforbruket ditt. Solenergi er miljøvennlig og viser dine kunder at du og dine ansatte ser fremover og tar miljøet på alvor. Har du et strømforbruk over 0,5 GWh årlig vil strøm fra et bakkemontert solkraftanlegg kunne være interessant for deg.

Ta kontakt så finner vi sammen ut hva som er mulig og gir deg et indikativt tilbud på en langsiktig strømavtale (10 – 20 år) med fast pris.

Differ Energy ordner alt det praktiske med søknader, tillatelser, finansiering bygging og drift

Kontakt oss

Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Etterspørselen etter elektrisk energi øker

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.


Kontakt oss
Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.