Kjøp grønn strøm til fastpris

Solenergi gir deg langsiktig, rimelig  og forutsigbar pris på en andel av strømforbruket ditt. Solenergi er miljøvennlig og viser dine kunder at du og dine ansatte ser fremover og tar miljøet på alvor. Har du et strømforbruk over 0,5 GWh årlig vil strøm fra et bakkemontert solkraftanlegg også kunne være interessant for deg.

Ta kontakt så finner vi sammen ut hva som er mulig og gir deg et indikativt tilbud på en langsiktig strømavtale (10 – 20 år) med fast pris.

Ta kontakt med vår leder for
 
Kjøp grønn strøm
E-post:
Telefon:
Kontakt oss For et tilbud
Vi utvikler og bygger bakkemonterte solkraftanlegg

Vi utvikler og bygger bakkemonterte solkraftanlegg

Differ Energy er en total-leverandør for utvikling, prosjektering, bygging og drift av solkraftanlegg.

Utvikling av solkraftanlegg

Differ Energy håndterer alle prosjektutviklingsprosesser fra identifisering av egnet område til alt det praktiske med prosjektering, søknader og tillatelser, innkjøp av utstyr, bygging, samt drift og vedlikehold av solkraftanlegg.

Bygging av solkraftanlegg

Vi sørger for optimalt teknisk design og engineering av solkraftanlegget, samt innkjøp av alt ustyr, bygging og igangsettelse av solkraftanlegget.

Drift og vedlikehold

Når anlegget er satt i drift, vil Differ Energy sikre optimal kommersiell og teknisk drift samt vedlikehold av anlegget.

Eksperter på solenergi

Våre ansatte brenner for fornybar energi. Vi analyserer forholdene og setter sammen den mest effektive løsningen.

Kontakt oss
Vi kan levere nøkkelferdig solkraftanlegg til ditt næringsbygg

Vi kan levere nøkkelferdig solkraftanlegg til ditt næringsbygg

Vi i Differ Energy har lang erfaring med solkraftanlegg på næringsbygg inkludert detaljerte analyser og optimalisering av teknologi, design og størrelse på solkraftanlegget.

Vi gjør alt fra forstudie til ferdig prosjektering, leveranse og montering samt drift og vedlikehold av solkraftanlegget på ditt næringsbygg.

Vi kan vise til flere prosjektreferanser hvor vi har designet, optimalisert og bygget nøkkelferdige solkraftanlegg på næringsbygg, slik at balansen mellom produksjon, eget forbruk og eksport til nettet blir best mulig.

Kontakt oss
Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Etterspørselen etter fornybar energi er økende.

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare.

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig.

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.

Kontakt oss

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kontakt oss
Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.