Solkraftanlegg på tak for industri- og næringsbygg

Differ Energy leverer nøkkelferdige solkraftanlegg til tak på industri og næringsbygg. Dette inkluderer komplett løsning fra prosjektering, til installasjon og drift av solkraftanlegget på taket.

Differ Energy utvikler solkraftanlegg på tak i samarbeid med industri-og næringsbyggeiere, energiselskaper og offentlige myndigheter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale og tilbud til ditt næringsbygg!

Ta kontakt med vår leder for
 
Solkraftanlegg på næringsbygg
Jørgen Dale
Jørgen Dale
Daglig leder
Kontakt oss For et tilbud
Vi kan levere nøkkelferdig solkraftanlegg til ditt næringsbygg

Vi kan levere nøkkelferdig solkraftanlegg til ditt næringsbygg

Vi i Differ Energy har lang erfaring med solkraftanlegg på næringsbygg inkludert detaljerte analyser og optimalisering av teknologi, design og størrelse på solkraftanlegget.

Vi gjør alt fra forstudie til ferdig prosjektering, leveranse og montering samt drift og vedlikehold av solkraftanlegget på ditt næringsbygg.

Vi kan vise til flere prosjektreferanser hvor vi har designet, optimalisert og bygget nøkkelferdige solkraftanlegg på næringsbygg, slik at balansen mellom produksjon, eget forbruk og eksport til nettet blir best mulig.

Kontakt oss
Fordeler med solkraftanlegg på næringsbygg

Fordeler med solkraftanlegg på næringsbygg

Installer solkraftanlegg på ditt næringsbygg, et enkelt tiltak som gir stor klimagevinst samt mange andre positive aspekter som:

 • Solkraftanlegg på taket vil høyst sannsynlig redusere dine strøm og nettleie kostnader
 • Vi gir deg et solkraftanlegg tilpasset byggets forbruksmønster - der overskytende strøm selges til netteier.
 • Solkraftanlegg produserer grønn, kortreist og rimelig strøm, til en forutsigbar pris.
 • Solkraftanlegg øker verdien på næringsbygget ditt
Kontakt oss
Fra planlegging til nøkkelferdig solkraftanlegg på næringsbygg

Fra planlegging til nøkkelferdig solkraftanlegg på næringsbygg

1. Vi vurderer bygningen og taket ditt

 • Vurdering av beliggenhet og solforhold for taket / bygningen
 • Analyse av strømforbruk og design
 • Avtale mellom byggeier og Differ Energy

2. Vi foretar prosjektering

 • Utreding av prosjektet
 • Prosjektering, inkludert detalj design
 • Avtale om bygging og drift av solkraftanlegget

3. Vi monterer solcelleanlegget

 • Vi monterer solkraftanlegget på taket / bygningen
 • Vi drifter og vedlikeholder solkraftanlegget

Kontakt oss
Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Etterspørselen etter fornybar energi er økende.

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare.

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig.

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.

Kontakt oss

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kontakt oss
Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.