Analyse og rådgivning

Våre analysetjenester kan bidra til bedre installasjoner av solkraftanlegg ved å gi grundig og pålitelig data om faktorer som påvirker ytelsen og effektiviteten til anlegget.

Ved å utføre avanserte analyser av klimatiske forhold, solinstråling, skydekke, topografi og andre relevante faktorer, kan vi hjelpe til med å optimalisere plasseringen og orienteringen av solcellepanelene, samt velge de mest egnede teknologiene og utstyret for installasjonen.

Dette kan bidra til å øke energiproduksjonen, forbedre påliteligheten og levetiden til solkraftanlegget og gi bedre avkastning på investeringen.

Våre analyser kan også bidra til å minimere risikoen for feil og problemer som kan oppstå under drift og vedlikehold av anlegget, og dermed redusere kostnader og øke sikkerheten for installasjonen.

Kort sagt kan våre analysetjenester gi verdifull innsikt og kunnskap som kan bidra til å skape bedre, mer effektive og pålitelige solkraftanlegg.

Ta kontakt med vår leder for
 
Analyse og rådgivning
E-post:
Telefon:
Kontakt oss For et tilbud
Fra planlegging til solkraft

Fra planlegging til solkraft

1. Vi vurderer landområdet ditt

  • Vurdering av beliggenhet og solforhold for landområdet ditt
  • Avtale mellom landeier og Differ Energy
  • Avsjekk med netteier og kommune

2. Vi foretar prosjektering

  • Utreding av prosjektet
  • Søknad og behandling av konsesjon
  • Prosjektering og finansiering
  • Avtale om salg av strøm

3. Vi ferdigstiller solkraftanlegget

  • Vi bygger solkraftanlegget
  • Vi drifter og vedlikeholder solkraftanlegget

Kontakt oss
Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Hvorfor trenger vi solenergi i Norge?

Etterspørselen etter fornybar energi er økende.

Det grønne skiftet krever overgang fra fossil til fornybar energi samtidig som også ny og kraftintensiv industri bygges. Selv med en betydelig energi-effektivisering vil etterspørselen etter elektrisk energi øke.

Strømprisene har blitt høyere og mer uforutsigbare.

Det er underskudd på energi i Europa med høye priser og usikkerhet rundt forsyningssikkerhet som resultat – også i Norge. Økte CO2-kvotepriser er også med på å bidra til at strømprisene øker. Langtids-prognosene for strømprisene viser at strømprisene de neste 4-5 årene vil ligge langt over det vi tidligere har vært vant med i Norge.

Det økte kraftbehovet og et mer ustabilt klima krever bedre forsyningssikkerhet fra flere fornybare energikilder.

Solenergi er konkurransedyktig.

Solenergi er en enkel løsning som på kort tid kan bygges ut på Østlandet og bidra til at både forsyningssikkerhet og at kraftmangel håndteres. Kostnadene ved utbygging av solkraft har over år blitt redusert og strøm fra solkraft er konkurransedyktig.

Myndighetene iverksetter også tiltak som skal kunne bidra til at ny fornybar energi som solenergi skal kunne etableres raskt.

Kontakt oss

Heading

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Kontakt oss
Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.