Se alle stillinger

Prosjektutvikler for solkraftverk

FINN-annonse

Differ Energy søker prosjektutvikler for solkraftverk

Vi søker etter en ressursperson som skal jobbe med utvikling av bakkemonterte solkraftverk. Du vil jobbe med hele prosessen fra identifisering av egnede landområder, via forstudier og konsekvensutredninger til utarbeidelse av konsesjonssøknad og senere bygging av solkraftverket. Du vil arbeide i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, prosjektering, teknologi, økonomi, offentlig forvaltning og salg. Vi vektlegger derfor erfaring, breddekompetanse og personlige egenskaper.

Arbeidsoppgaver:

Oppgaven vil være å utvikle solenergiprosjekter fra tidligfase frem til byggeklare prosjekter. Det innebærer blant annet å:

 • Identifisere egnede landområder
 • Utarbeide prosjektplaner, finansielle modeller, budsjetter og tidsplaner
 • Identifisere og håndtere eventuelle risikoer i prosjektutviklingen
 • Utarbeide avtaler og gjennomføre forhandlinger, for eksempel med grunneiere
 • Lede arbeidet med konsekvensutredning
 • Utarbeide konsesjonssøknader og sikre andre nødvendige tillatelser
 • Samhandle med og håndtere ulike interessenter – som grunneiere, nettselskaper, naboer, kommuner, NVE, våre industrielle samarbeidspartnere og andre
 • Overvåke fremdrift og ressursbruk, og rapportere jevnlig til ledelsen og styret
 • Være oppdatert på gjeldende lovverk og reguleringsprosesser (eksempelvis Energiloven og Plan- og bygningsloven)
 • Mulighet for også å kunne ta en aktiv del i byggefasen til solkraftverkene
 • Aktivt bidra inn i Differ Energys team for videre utvikling av selskapet

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement og indre driv for å gjøre verden litt renere – hver dag
 • Du er positiv og løsningsfokusert
 • Du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt, og kan samtidig bidra inn i et kollegialt felleskap
 • Du er kommersielt og teknisk anlagt og evner raskt å sette deg inn i nye fagområder
 • Du er utadvendt, og komfortabel med å ta kontakt med ulike typer folk og har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Du evner å tenke strategisk og samtidig ha tilstrekkelig fokus på detaljene
 • Du er ryddig og strukturert

Vi forventer at du har minimum 3 års relevant jobberfaring, liker å lære nye ting og er uredd. Og – ikke minst – forventer vi at du sammen med oss vil bidra til å utvikle Differ Energy til å bli et ledende solkraftselskap.

Ønsket formell utdanning

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen realfag, samfunnsfag, arealforvaltning, landskap, eller tekniske fag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Yrkeserfaring og kompetanse

Det er en fordel dersom du har:

 • Erfaring fra prosjekt- og forretningsutvikling
 • Kunnskap om fornybar energi – gjerne solenergi
 • Kunnskap og interesse for miljø- og samfunnsspørsmål inkludert arbeid med naturmangfold og klimaregnskap
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, gjerne fra energisektoren eller arealforvaltning lokalt, regionalt eller nasjonalt
 • Sterk kommersiell og økonomisk forståelse
 • God erfaring med bruk av IT-verktøy (Office-pakken og gjerne GIS-verktøy)
 • Førerkort klasse B

Hva tilbyr Differ Energy

 • En unik mulighet til å bli del av en raskt voksende start-up innenfor norsk bakkemontert solkraft med solide industrielle eiere
 • Et ambisiøst og kollegialt miljø med lang erfaring innenfor feltet og derigjennom et raskt og effektiv læringsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter hvor du selv kan påvirke din retning og fagfelt som del av et lite men veldig kompetent team
 • Mulighet til selv å påvirke ansvarsområder, og aktivt delta i oppbyggingen av at voksende selskap
 • Et godt arbeidsmiljø og fleksibilitet omkring arbeidstid- og sted
 • Tverrfaglig utvikling og læring i et erfarent team
 • Varierte oppgaver – her kan du delta, lære og erfare innenfor alle områder
 • Mulighet for å bli medeier i Differ Energy
 • Konkurransedyktig lønn, syke- og personforsikring

Søknader behandles fortløpende.

Om arbeidsgiveren

Differ Energy utvikler bakkemonterte solkraftverk, og prosjekterer og installerer solkraftanlegg både på næringsbygg og på bakke. Vi er et ungt selskap, men har eiere og ansatte med lang erfaring fra solbransjen.

Selskapet er etablert av Differ AS som har solid erfaring med inkubasjon og utvikling av solenergiselskaper både i Norge og internasjonalt. UMOE AS, et stort norsk industrikonsern med fokus på fornybar teknologi, kom inn på eiersiden høsten 2023.

Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.