Differ Energy har søkt om konsesjon for et solkraftverk på Magnormoen

4/19/24
Jørgen Dale
Daglig leder

Differ Energy vil bygge solkraftverket på et 80 dekar stort areal ved Magnormoen

Konsesjonssøknaden er sendt inn til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om bygging og drift av et solkraftverk på Magnormoen i Eidskog kommune, Innlandet fylke. Solkraftverket vil ha en en årlig kraftproduksjon på ca. 6.5 GWt, noe som tilsvarer det årlige forbruket til ca. 300 privatboliger.

Om alt går etter planen vil Magnormoen solkraftverk være i drift i løpet av neste år - 2025.

Solkraftverket planlegges bygget på et flatt område ved Grensevegen, der skogen tidligere er avvirket. Arealet ligger inntil kommunens nye renseanlegg og hoveddelen av arealet er i kommunens anbefalte forslag til ny arealplan avsatt til næringsformål.

Solcellepark fra Differ Energy
Når du besøker denne siden godtar du at vi lagrer cookies som vi bare trenger for å gjøre siden bedre. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.